• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

3 SayıEditör
Yasin Şerifoğlu

Editör Yardımcısı
Serdar Uğurlu, Kaan Yılmaz, Selçuk Kurşad Koca

Kastamonu-Türkiye  29.06.214

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Vahit Türk  
TÜRKÇEDE ALIŞMAK ANLAMLI KELİMELER YAPILARI VE ANLAM İLKİŞKİLERİ Ss, 1-5
MEANINGFUL WORDS TO GET USED IN TURKISH ıTS STRUCTURES AND MEANING OF RELATIONSHIPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK95
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Uluhan Özalan  
TÜRK DİLİNİN ÇAĞDAŞ DİYALEKTLERİNDE CEVHERÎ EK FİİL OLARAK +(B)O(L)- Ss, 6-31
+(B)O(L)- AS A COPULA IN MODERN TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nazım İbrahim  
VRAPÇİŞTE (MAKEDONYA) TÜRK ATASÖZLERİ Ss, 32-45
TURKISH PROVERBS IN VRAPCISHTE (MACEDONIA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK109
Özet | Abstract | Tam Metin |

- Çeviren: Ahmet Turan Türk  
TÜRK YAZI DİLLERİNDE SÖZ DİZİMLİK BİRİMLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ Ss, 46-53
MEANING RELATIONSHIPS BETWEEN THE SYNTAX UNITS IN TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın  
İBN-İ ÂDİL MELHAMESİ VE METNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE Ss, 54-83
İBN-İ ÂDİL’S MELHAME AND ABOUT THE VOCABULARY OF İT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Armağan Zöhre  
MUHİBBÎ DÎVÂNI’NDA AŞK VE ÂŞIK Ss, 84-98
LOVE AND LOVER IN MUHIBBI’S DIVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Turgut Berbercan  
“KIRIM TATAR ŞARKILARI”NIN DİL-TARİHSEL AÇIDAN FONOLOJİK PERSPEKTİFİ Ss, 99-111
PHONOLOGICAL PERSPECTIVE OF THE “CRIMEAN TATAR SONGS” FROM THE POINT OF LANGUAGE HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK87
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Mutlu  
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ NURİ ARLASEZ KOLEKSİYONU 263 NUMARADA MECMÛATÜ'L-EŞÂR ADIYLA KAYITLI ŞİİR MECMUASI ve FİRÂKÎ MAHLASLI ŞİİRLER Ss, 112-122
MECMÛATÜ'L-EŞÂR RECORDED ON NUMBER 263 IN THE NURİ ARLASEZ COLLECTION IN SÜLEYMANİYE LIBRARY AND THE POEMS HAVING THE APPELLATION FİRÂKÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Ebru Zarzavatçıoğlu  
SCHEİNHARDT’IN “DREİ ZYPRESSEN” ADLI ESERİ IŞIĞINDA ALMANYADA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN KİMLİK PROBLEMİ VE BU PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 123-134
IDENTITY PROBLEM FOR THE TURKISCH YOUT IN GERMANY AND OFFERS FOR THE SOLUTION OF THESE PROBLEMS IN THE LIGHT OF LITERARY WORK OF SCHEINHARDT, “DREİ ZYPRESSEN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK99
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş , Rabia Uçkun  
BALKAN TÜRKLERİ EDEBİYATI VE HALK KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE YER ALMASININ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER Ss, 135-157
DETERMINATIONS ON THE NECESSITY OF THE BALKAN TURKS’ LITERATURE AND CULTURE TO BE IN TURKISH UNIVERSITY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebülfez Elçibey Çeviren: MUHAMMET KEMALOĞLU  
EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA FARABİ Ss, 158-178
FARABİ WİTH EBULFEZ ELCHİBEY'S APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Vüsale Musalı  
TEZKİREÇİLER XANEDANI Ss, 179-192
DYNASTY OF TAZKIRA WRITERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Bayraktar  
GELENEĞİN AKTARIMINDA VE YAŞATILMASINDA GÖÇMEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ: İZMİR BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ÖRNEĞİ Ss, 193-206
ROLE OF MIGRANT-NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN MAINTENANCE AND TRANSFER OF TRADITIONS: İZMİR BOSNIAN SANCAK CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Mehmet Mustafa Örücü  
AŞKIN YAKICILIĞINDAN AKLIN AYDINLIĞINA: TANZİMAT SONRASI TÜRK ŞİİRİNDE ATEŞ İMGESİ Ss, 207-218
FROM THE TORRIDITY OF LOVE TO ENLIGHTENING OF REASON: FIRE IMAGE IN TURKISH POEM AFTER TANZİMAT PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Osman Yıldız , Semra Akgül  
ÇAĞDAŞ ARNAVUTÇADA TÜRKÇE KÖKENLİ ALINTI KELİMELERDE GÖRÜLEN FONOLOJİK DEĞİŞİMLER Ss, 219-230
PHONOLOGICAL CHANGES IN THE LOAN WORDS OF TURKISH ORIGIN IN CONTEMPORARY ALBANIAN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Balategin Eroğlu  
TÜRK HALK MÜZİĞİNDE YÖRE, ÜSLÛP VE TAVIR KAVRAMLARI Ss, 231-238
On the Concepts of Region, Wording, Tone in the Area of Turkish Folk Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Emir Tulum  
YENİŞEHİRLİ İZZET VE DÎVÂNI’NA DAİR Ss, 239-260
YENİŞEHİRLİ İZZET AND ABOUT HIS DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan  
MİTOLOJİ DANS VE MÜZİK Ss, 261-271
MYTHOLOGY DANCE AND MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu ,Zehra Özkanat  
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEK “DUVAK TÖRENİ” Ss, 272-278
A TRADİTİON THAT HAS TENDED TO BE FORGETTEN “VEIL CEREMONY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK124
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri