• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

34 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Serdar UĞURLU, Doç. Dr. Kaan YILMAZ, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  29.09.2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Metin ÖZARSLAN  
ÂŞIK VEYSEL’İN GÖLGEDE KALAN İKİ ŞİİRİ Ss, 1-11
TWO UNNOTICED AND OVERSHADOVED POEMS OF ÂŞIK VEYSEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. İbrahim Şahin  
AHMET HAMDİ TANPINAR VE PAUL VALERY Ss, 12-44
AHMET HAMDİ TANPINAR AND PAUL VALERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Macit Balık , Yağmur Alkır  
AYSEL ÖZAKIN’IN GENÇ KIZ VE ÖLÜM ROMANINDA YAZAR FİGÜRASYONU Ss, 45-57
AUTHOR FIGURATION IN AYSEL ÖZAKIN'S NOVEL THE YOUNG GIRL AND DEATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı  
MENAKIPNAMELERDE ARA SÖZLER MENÂKIB-I AKŞEMSEDDÎN ÖRNEĞİ Ss, 58-91
DIGRESSIONS IN MENAKIPNAMES: THE EXAMPLE OF MENÂKIB-I AKŞEMSEDDİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Hasan İslatince , Doç. Dr. Erhan Solmaz, Dr. Muharrem Feratan  
KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİNİN GENÇ KUŞAKLARA AKTARILMASINDA TİYATRAL DANSIN ROLÜ: “BİZİM YUNUS” ÖRNEĞİ Ss, 92-109
THE ROLE OF THEATERAL DANCE IN TRANSFERRING CULTURAL HERITAGE TO THE YOUNG GENERATIONS: THE CASE OF “BİZİM YUNUS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Gürçay  
ALEVΖBEKTÂŞÎ MENÂKIBNÂMELERİNDE KAOTİK ZAMAN Ss, 110-132
TIME OF CHAOS IN ALEVΖBEKTASHI HAGIOGRAPHY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ruhi KARA , Sibel YILDIZ  
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK BİBLİYOGRAFYASI (1989-2023) Ss, 133-159
AŞIK ŞENLİK BIBLIOGRAPHY FROM ÇILDIR (1989-2023)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aksoy , Doç. Dr. Mustafa Duman  
AVRUPA’DA DEDE KORKUT KİTABI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 160-173
A GENERAL EVALUATION OF THE STUDIES IN EUROPE ON THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu  
TÜRK DÜNYASI DESTANLARINDA GELENEKSEL EVLENME BİÇİMLERİ Ss, 174-189
TRADITIONAL MARRIAGE FORMS IN TURKISH WORLD EPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Muhterem SAYGIN  
ALİ ŞÎR NEVÂYÎ’NİN GARÂBÜ’S-SIGAR ADLI DİVANINDA ALLAH TASAVVURU Ss, 190-225
THE IMAGINATION OF GOD IN ALI ŞİR NEVÂYİ'S DIVINE NAMED GARABÜ’S-SIGAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ARAMAK , Prof. Dr. Mehmet KARA  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE OKUMA ARAŞTIRMALARINDA GÖZ İZLEME VE SÖZLÜ RAPORLARIN KULLANIMI Ss, 226-253
THE USE OF EYE TRACKING AND VERBAL REPORTS IN READING STUDIES IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Ahmet Kemal Gümüş  
III. MURAD’IN TÜRKÇE DÎVÂN VE KİTÂBÜ’L-MENÂMÂT ADLI ESERLERİNDEKİ İŞTİKAK VE TEKRİR SANATI ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN BİR ÜSLUP DEĞERLENDİRMESİ Ss, 254-275
A STYLE EVALUATION ON MURAD III'S EXAMPLES OF THE ART OF ISTIKAK AND REPEAT IN THE TURKISH DÎVÂN AND KİTÂB AL-MENÂMÂT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat Çelik  
AVRUPA SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDE TÜRKLER Ss, 276-288
TURKS IN EUROPEAN ORAL CULTUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem Demirelöz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Abdurrezzak, Ali Osman (2020). Mitolojik Boyutu ve Çeşitli Yönleriyle Kara İye: Kızık Boyu Halk İnançlarında Kara İye İnancı, Paradigma Akademi Yayınları, 215 s. ISBN: 978-625-7881-56-2. Ss, 289-295
Abdurrezzak, Ali Osman (2020). Mitolojik Boyutu ve Çeşitli Yönleriyle Kara İye: Kızık Boyu Halk İnançlarında Kara İye İnancı, Paradigma Akademi Yayınları, 215 s. ISBN: 978-625-7881-56-2.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÖRÜN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dr. Ahmet ÇAM, “ŞAHSEVEN TÜRKÇESİ”, Yayın Nu: 1531, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2023, 1109 s., ISBN: 978-975-17-5583-4 Ss, 296-300
A NEW REFERENCE BOOK FOR TURKOLOGY STUDIES IN IRAN: SHAHSAVAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1354
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri